Fotbollsomjagserdet.blogg.se

En blogg om Sveriges bästa lag FC Rosengård!

Ifrån Sydsvenskan idag 27/3!

Publicerad 2014-03-27 16:02:47 i Allmänt

TEXT:                                                                          

LDB FC. Den 13 april gör laget med det nya namnet, FC Rosengård, debut i damallsvenskan då AIK väntar på bortaplan. Vi tog ett snack med tränaren Jonas Eidevall om balans, topptips ochfötter.                                                 

Vem blir er mest värdefulla spelare?

– Jag tror att spelare nummer tolv kommer att vara väldigt värdefull för oss. Då menar jag den spelaren som är precis utanför startelvan. Den avgör hur bra man måste vara för att spela från start, vilket påverkar kvalitén och konkurrenssituationen i laget.

Vem blommar upp i år?

– Elin Rubensson är en spelare som har varit med många år, men som har förutsättningar för att verkligen slå sig in och igenom på högsta nivå.

Vad har ni för målsättning?

– Att vinna det vi ställer upp i – både Champions League och allsvenskan.

Är du nöjd med balansen i laget?

– Jag tycker att vi är lite tunna om man jämför med förra året. Jag skulle gärna vilja ha någon spelare till med offensiva kvalitéer i truppen. Det är viktigt att titta efter för att kunna ta höjd för skadesituationer och matchning. Vi skulle behöva någon till för att inte vara så sårbara.

Vilka lag slutar topp tre?

– Linköping blir säkert bra. Och sedan får jag utgå från att Tyresö kommer vara bra.

Hur värderar du att spelarna är tvåfotade?

– Det skulle jag ranka relativt högt. Kan du använda båda fötterna kan du alltid agera utifrån en optimal vinkel, annars hamnar du i en mängd situationer där vinklarna inte är fördelaktiga och det begränsar dig.

Tränar ni tillslag?

– Ja. Självklart gör vi det i spel men även på individuell basis med Eija Feodoroff.

Tar spelarna hand om sina fötter?

– Generellt är jag nöjd med hur de tar han om sina kroppar med att gå till sjukgymnaster och förebygga skador. Där ingår ju fötterna som en viktig del, men det är ju ingen pedikyr eller så och jag går inte in och ger några råd om fötter.

Vem har den bästa frisparksfoten?

– Anja Mittag. Hon kan skjuta lika bra med höger och vänster, det är inte så många som kan det.

Vem är snabbast med fötterna tekniskt?

– Ramona Bachmann, det är en teknik på en annan nivå.

 

English Version:

On April 13, the team makes with the new name , FC Rosengård , debut in the women when AIK waiting away from home . We took a talk with coach Jonas Eidevall about balance, top tip ochfötter .
 The text is taken from Sydsvenskans allsvenska attachment that comes with the printed newspaper on Friday. Attachment theme is feet, the football player's most important tool .
Who will be your most valuable player?

- I think the player number twelve will be very valuable to us . By that I mean the player who is just off the starting line . It determines how good you have to be to play from start, which affect the quality and the competitive situation in the team.

Who bloom this year?

 
- Elin Rubensson is a player who has been involved for many years, but which has the potential to really break into and through at the highest level .

What is your goal ?

 
- To win it we set up - both the Champions League and Womens League .

Are you satisfied with the balance of the team ?

- I think we are a little thin when compared with last year. I would love to have a player with offensive qualities in the squad. It is important to look for to be able to keep abreast of dangerous situations and matching. We would need someone to not be so vulnerable.

Which teams finish in the top three ?

- Linköping is certainly good . And then I assume that Tyreso will be good.

How do you think the players are two footed ?

 
- I would rank relatively high. Can you use both feet , you always act from the optimal angle , otherwise you end up in a lot of situations where the angles are advantageous and it limits you.

Are you practicing one hit ?

 
- Yes. Naturally, we do it in games but also on an individual basis with Eija Feodoroff .

Players take care of their feet ?

- Overall I'm pleased with how they 'll take care of their bodies to go to physical therapists and prevent injuries. This includes the feet as an important part , but it 's not a pedicure or so and I do not go in and give some advice on the feet .

Who has the best free kick foot?

- Anja Mittag . She can shoot equally well with left and right, there are not many who can.

Who's the fastest feet technically?

  - Ramona Bachmann, it's a technique on a different level.

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Jörgen Sköld

En inbiten damfotbollssupporter till FC Rosengård!

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela